Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie jest najstarszym i największym muzeum w Polsce. Zostało powołane do życia w 1879 r. uchwałą Rady Miasta Krakowa. Do końca I wojny światowej było jedynym wielkim dostępnym dla publiczności muzeum na ziemiach polskich i do dziś pozostaje placówką o największej liczbie kolekcji, budynków i stałych galerii. Zbiory, nad którymi pieczę sprawuje Muzeum liczą blisko 900 tysięcy eksponatów, a jego misją jest upowszechnianie sztuki polskiej i zagranicznej.

Bilety ulgowe przysługują za okazaniem stosownych dokumentów. Wykaz osób, które są uprawnione do skorzystania z biletów ulgowych znajduje się w Regulaminie sprzedaży internetowej oraz w zakładce Pomoc.

 

Karnety zakupione online są ważne 6 miesięcy od daty zakupu.

więcej na www.mnk.pl

Wybierz bilety

Bilet
Cena
Ilość
Wartość
Karnet wstępu normalny
55.00
0.00
Karnet wstępu do wszystkich galerii stałych Muzeum
Karnet wstępu ulgowy
35.00
0.00
Karnet wstępu do wszystkich galerii stałych Muzeum
Karnet wstępu rodzinny
100.00
0.00
Karnet wstępu do wszystkich galerii stałych Muzeum (maksymalnie 5 osób, w tym minimum 1 dziecko do 18 roku życia)