Pomoc

 

JAKIE BILETY SĄ DOSTĘPNE W E-SPRZEDAŻY?

Poprzez stronę można kupić wybrane bilety dla zwiedzających indywidualnych. Pozostałe bilety dla osób indywidualnych oraz bilety grupowe dostępne są w kasach poszczególnych Oddziałów.

 

CZY PO ZAKUPIENIU BILETU INTERNETOWEGO TRZEBA STAĆ W KOLEJCE DO KASY?

Osoby, które zakupiły bilet online, nie muszą stać w kolejce do kasy. Zapraszamy Państwa wraz z biletem bezpośrednio do galerii.

 

JAKIE KORZYŚCI DAJE ZAŁOŻENIE KONTA GOŚCIA MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE?

Konto umożliwia śledzenie bieżących zamówień i historii transakcji oraz zmianę danych osobowych.

 

CZY ZAŁOŻENIE KONTA GOŚCIA JEST OBOWIAZKOWE?

Nie, transakcji można dokonać nie posiadając konta gościa.

 

JAKI JEST OKRES WAŻNOŚCI BILETÓW ZAKUPIONYCH PRZEZ INTERNET?

Bilet zakupiony przez Internet ma charakter otwarty i jest ważny 3 miesiące od daty zakupu w przypadku wystaw stałych lub do końca trwania wystawy czasowej. W wyjątkowych sytuacjach bilet może obowiązywać tylko w trakcie z góry określonego terminu, w takim przypadku informacja o tym zawarta będzie w opisie wydarzenia, na które kupują Państwo bilet oraz na bilecie.

Przed wizytą w muzeum prosimy sprawdzić na stronie: mnk.pl czy określonego dnia wybrana wystawa lub galeria jest otwarta dla zwiedzających.

 

CZY TRZEBA WYDRUKOWAĆ BILET?

Nie ma takiej konieczności. Przy wejściu mogą pokazać Państwo wiadomość wraz z otrzymanym biletem zapisaną na smartfonie lub tablecie. Jednakże wydrukowanie biletów ułatwi i przyśpieszy procedurę walidacji.

 

BRAK WIADOMOŚCI E-MAIL

Po złożeniu zamówienia oraz po jego opłaceniu, w przeciągu kilku-kilkunastu minut, powinni otrzymać Państwo powiadomienia mailowe. Jeśli takich wiadomości nie ma w folderze „Odebrane” na Państwa skrzynce pocztowej, proszę sprawdzić folder „Spam”. W przypadku braku wiadomości prosimy o kontakt z nami.

 

JAK DŁUGO TRWA KSIĘGOWANIE TRANSAKCJI?

Powinno się odbyć w ciągu kilku-kilkunastu minut. Bilet wysyłany jest automatycznie, natychmiast po potwierdzeniu transakcji przez naszego operatora płatności internetowych Dotpay. Jeżeli nie otrzymali Państwo biletu w przeciągu kilku minut, prawdopodobnie transakcja nie została jeszcze zaksięgowana. Ze względu na pracę banków może to potrwać dłużej – nawet do kilku godzin. W przypadku, gdy zwłoka będzie trwać zbyt długo, prosimy o kontakt z nami.

 

CZY KONIECZNE JEST POSIADANIE INTERNETOWEGO KONTA BANKOWEGO?

Wszystkie płatności dokonywane są za pośrednictwem operatora płatności internetowych Dotpay, dlatego niezbędne jest posiadanie internetowego konta bankowego. Prosimy o kontakt z Państwa bankiem, aby upewnić się, że mają Państwo taką możliwość.  W przeciwnym przypadku zapraszamy do kas znajdujących się w poszczególnych Oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie.

 

CZY MOŻNA OTRZYMAĆ DUPLIKAT BILETU?

Nie ma takiej możliwości. Prosimy o zachowanie wiadomości będących dowodem zakupu lub wydrukowanych załączników PDF.  Muzeum nie ponosi też odpowiedzialności za skutki podania danych dotyczących zamówienia osobom trzecim. Udostępnienie biletu osobie trzeciej wiąże się z ryzykiem wykorzystania go przez taką osobę. W takim przypadku honorujemy bilet osoby, która zgłosi się jako pierwsza.

 

KOMU PRZYSŁUGUJĄ BILETY ULGOWE?

Bilety ulgowe przysługują za okazaniem stosownych dokumentów:

 • uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie
 • nauczycielom oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • osobom powyżej 65. roku życia
 • emerytom i rencistom
 • osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami
 • kombatantom
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”

Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgi w opłacie są:

 • legitymacje szkolne i studenckie
 • karta ISIC, karta Euro 26
 • legitymacje emeryta-rencisty
 • legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności
 • legitymacje służbowe
 • zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie
 • legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu
 • dokument potwierdzający wiek
 • inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Dzieciom do lat 7 przysługuje wstęp bezpłatny.

Uczniom i studentom do ukończenia 26. roku życia, w ramach programu „Kultura Dostępna” przysługuje bilet w cenie 1 zł brutto na wszystkie ekspozycje stałe w Muzeum.

 • Dokumentem uprawniającym do skorzystania z programu „Kultura Dostępna” są legitymacje szkolne i studenckie.
 • W przypadku uczniów i studentów zagranicznych do skorzystania ze zniżki w ramach programu „Kultura Dostępna” uprawniają: karta ISIC oraz karta Euro 26.

Więcej informacji na temat zniżek i ulg obowiązujących w Muzeum Narodowym w Krakowie mogą znaleźć Państwo tutaj: INFORMACJE O ZNIŻKACH

 

JEŚLI NIE ZNALEŹLI PAŃSTWO ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE, PROSIMY O KONTAKT Z CENTRUM INFORMACJI I REZERWACJI MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE.


        e-mail rezerwacja@mnk.pl