Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie jest najstarszym i największym muzeum w Polsce. Zostało powołane do życia w 1879 r. uchwałą Rady Miasta Krakowa. Do końca I wojny światowej było jedynym wielkim dostępnym dla publiczności muzeum na ziemiach polskich i do dziś pozostaje placówką o największej liczbie kolekcji, budynków i stałych galerii. Zbiory, nad którymi pieczę sprawuje Muzeum liczą blisko 900 tysięcy eksponatów, a jego misją jest upowszechnianie sztuki polskiej i zagranicznej.

Bilety ulgowe przysługują za okazaniem stosownych dokumentów. Wykaz osób, które są uprawnione do skorzystania z biletów ulgowych znajduje się w Regulaminie sprzedaży internetowej oraz w zakładce Pomoc.

 

Karnet półroczny uprawnia do wejść na wystawy stałe w MNK (z wyłączeniem Muzeum Książąt Czartoryskich i Arsenału).
Karnety zakupione online są ważne 6 miesięcy od daty zakupu.

więcej na www.mnk.pl

Wybierz bilety

Bilet
Cena
Ilość
Wartość
Karnet wstępu normalny 6M-S
80.00
0.00
Gmach Główny, Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Dom Jana Matejki, Dom Józefa Mehoffera, Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, Pawilon Józefa Czapskiego, Muzeum Karola Szymanowskiego w Zakopanem, Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, Kamienica Szołayskich
Karnet wstępu ulgowy 6M-S
50.00
0.00
Gmach Główny, Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Dom Jana Matejki, Dom Józefa Mehoffera, Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, Pawilon Józefa Czapskiego, Muzeum Karola Szymanowskiego w Zakopanem, Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, Kamienica Szołayskich
Karnet wstępu rodzinny 6M-S
160.00
0.00
Maksymalnie 4 osoby, w tym minimum 1 dziecko do 18 roku życia. Gmach Główny, Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Dom Jana Matejki, Dom Józefa Mehoffera, Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, Pawilon Józefa Czapskiego, Muzeum Karola Szymanowskiego w Zakopanem, Muzeum Stanisława Wyspiańskiego, Kamienica Szołayskich